El Revers
del món contemporani

Presentació

El Revers és una publicació destinada al debat sobre temes d'actualitat. Es una iniciativa promoguda des de la psicoanàlisi, però invita a participar-hi a persones de formacions diverses: filòsofs, historiadors, sociòlegs, antropòlegs, etc. Publica articles, ressenyes d'activitats i de llibres. Deixa oberta la possibilitat de fer aportacions via e-mail, que es publiquen automàticament en la secció "Aportacions al debat" de cada volum.

Presentación

El Revers es una publicación destinada al debate sobre temas de actualidad. Es una iniciativa promovida desde el psicoanálisis, pero invita a participar a personas de formaciones diversas: filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, etc. Publica artículos, reseñas de actividades y de libros. Deja abierta la posibilidad de hacer aportaciones vía e-mail, que se publican automáticamente en la sección "Aportacions al debat" de cada volumen.