El Revers
del món contemporani

Links (Alguns sites recomanats/Algunos sites recomendados)

Asociació Mundial de Psicoanàlisi http://www.ilimit.com/amp

Escola Europea de Psicoanàlisi-Catalunya http://www.ilimit.com/eepsc

Revista Freudiana http://www.ilimit.com/eepsc/Freudiana/freudia.htm

Centre de Cultura contemporània de Barcelona http://www.cccb.es

Escenes del Raval (Instal.lació sobre el més èxtim de Barcelona) http://www.cccbxaman.org/Raval

CIDOB http://www.cidob.es

Llibreria Xoroi (La llibreria de psicoanàlisi i psicoteràpies de Barcelona) http://www.xoroi.com

Llibrería La Central (Una llibrería sorprenent) http://www.lacentral.com

ISBN (Tots els llibres publicats en castellà, català, euskera, galleg...) http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html

Amazon Books (Tots els llibres imaginables en anglés. Fins i tot et busquen els exhaurits) http://www.amazon.com